Katha ni: Brod Manuel B. Quintal, Esq. Sa layo na narating mo na sa buhay dito sa mundo, Napatuyan mo nang ikaw ay di basta sumusuko, Karanasan sa