IKAW LAMANG*

Tau Kappa Phi Law Fraternity FEU

Katha ni: Brod Manuel B. Quintal, Esq.

Sa layo na narating mo na sa buhay dito sa mundo,
Napatuyan mo nang ikaw ay di basta sumusuko,
Karanasan sa buhay hindi ka na turing na bago,
Mga salita ng iba sa iyo ay di na turing na payo,
Dinig sa kaliwang tainga di mahalaga kung saan tungo,
Turing walang kabuluhan pagka’t taliwas sa iyong luho,
Nguni’t isipin mo na ngayon ay may bago kang gusto,
Nalampasan na namin, bukas pa lang haharapin mo,
Isaalang-alang lamang abang mungkahi namin sa iyo.

Kung nais mong masiguro at matiyak na kamtin,
Ang iyong mataas at dakilang pangarap at mithiin,
Pag-ukulan mo ng pagsisikap at tunay na pansin,
Basahin ang mga dapat na aklat at aralin ay suriin,
Mga sinabing batas at kaso huwag iwasang alamin,
Ilagak sa isip mo at ang mga ito’y unti-unting ipunin,
Sa mga darating pang mga taon iyong pagyamanin,
Nang sa malaking pagsubok na iyong kakabakahin,
May aanihan ka at pangarap mo ay tiyak na kakamtin.

Hindi mali at di rin naman itinuturing na masama,
Na ibigay ang hilig ng buhay lalo na ng sikmura
Tayo’y mga tao lamang na dapat ding makawala,
At tumaliwas sa landas na minsa’y makakasawa,
Pagsasama ng barkada, sa isip natin ay nagpapasariwa,
Inuman at biruan at tuksuhan sa atin ay nakakatuwa,
Parang mahiwagang gamot sa katawang nanghihina,
Nguni’t huwag gawing palagi at sa tuwi- tuwina,
Sapagka’t pangarap mo malamang di mo makuha.

Di namin isip na palitan ang likas mong hilig at gawi,
Di rin namin gusto na iwaglit mo ang iyo’y sarili,
Lalong hindi namin gusto na ikaw ay magdusa sa pighati
Ikaw ay tao na nag-iisa, kakaiba at tunay na natatangi,
Tanging ikaw at ikaw lamang ang hari ng iyong sarili,
Tulong namin at iba pa ay mahalaga nguni’t kapos sa silbi,
Makahulugan lamang kung ituturing mong butil ng binhi,
Nang payo at paalala na kami’y kaakibat mo at kabahagi,
Magpursigi ka at manalangin na makamit ang minimithi.

* Alay sa mga mag-aaral na TKΦ Brods.
© 2015
April 2, 2015
Glen Cove, New York

See other works of Brod Manuel B. Quintal, Esq.

Inspirational Words to Live By
I AM
The Universality of Rizal’s Ideas and Its Relevance to Filipinos Today
Rizal: Filipino hero, Asian and a universal man
Constitution: To Amend or not to Amend?
The Law and Politics in Impeachment
Words: The Tools of the Legal Profession

 


About the Author

Brod Manuel B. Quintal, Esquire, is a former college  professor of Political Science and Law, with graduate degrees in both disciplines. He practices law in the State of New York. His Law Offices of Manuel B. Quintal, P.C. is located at 291 Broadway, Suite 1501, New York, NY 10007, United
States of America. He is the president of the Tau Kappa Phi Law Fraternity Alumni Society – USA/Canada, for 2014-2016.

Email: quintallaw@aol.com
Facebook: man.quintal

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This site uses cookies. Find out more about this cookies.