Paglingon at Pagtanaw sa Aklat ng Buhay

Timothy Peñarroyo,

ni Atty. Timothy Peñarroyo

Totoong patapos na ang huling pahina ng aking Aklat ng Buhay sa taong 2015.

Napakaraming bagay ang dapat ipagpasalamat sa mga naganap, naranasan, ginawa at ‘di nagawa dahil sa mga sitwasyon na wala sa aking tamang pagpapasya. May mga pagsubok, balakid, at hamon ng buhay na aking napagtagumpayan.

May mga relasyong pampamilya at pagkakaibigan ang naisalba at muling nabuksan sa tagal ng panahon. Salamat EQC Batch ’85 sa muling pagdaloy ng ating maganda at maayos na pakikipagtalastasan, mga karamdamang pisikal, spiritual, at emosyunal na nalapatan ng lunas.

Sa maayos na kalusugan ng aking pamilya at trabaho na nagpupuno ng aming financial na bagay sa awa at tulong ng Maykapal. Sa aking mga kapatid at kamag-anak na walang sawa sa pagsuporta at pagbatid ng aming kasalukuyang katatayuan.

Pagpaumanhin po. Salamat, dahil sa kabila ng aming kalagayan ay nagagawa naming makatulong sa aming mga kamag-anak na nangangailangan ng tamang alalay at tulong sa grasya ng Diyos.

Ang mga ito ay tunay lamang na pagpapatunay na ang ating Dakilang Diyos ay ‘di nagbabago. SIYA ay tapat at mabuti at ang Kanyang Dakilang pag- ibig ay magpakailanman.

Salamat 2015!!!

Sa pagdating ng Bagong Taong 2016, ang aking dalangin at kahilingan ay patuloy na KAPAYAPAAN sa mund. Pagkalinga at pagtutulungan sa bawat isa na may pag-ibig.

Maayos na kalusugan ng aking pamilya at mga mahal sa buhay. Maging matatag sa panibagong hamon ng buhay taglay ang bagong pag-asa at katagumpayan sa mga ito.

Mula sa aking pamilya, isang Mapagpalang Bagong Taon sa ating lahat! Shalom!!!

“At kung sa palagay n’yo kung sinong mga diyos ang inyong paglilingkuran, sa ganang AKIN at ng aking pamilya kami ay maglilingkod sa isang buhay na Diyos.” – Josue 24:15

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This site uses cookies. Find out more about this cookies.